FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Hash

Hash, pot, skunk og hash-olie er rusmidler, som stammer fra hampeplanten Cannabis Sativa og går under det fælles navn er cannabis. Hash er den mest udbredte form, og derfor bruges ordet oftest som en fælles betegnelse at alle stofferne fra Cannabis planten. Men stoffet har som alle andre rusmidler mange kalde navn, som de unge også bruger; Tjal, galar, pot, hamp, grass, shit, fjolle- sjov- eller cirkustobak, skunk og meget andet.

 

eksempler på hash


Den kemiske sammensætning
Hampeplanten indeholder flere hundrede aktive stoffer. Rusvirkningen skyldes især stoffet THC. Hash, pot, marihuana, skunk og hasholie har forskellig koncentration af THC.
Hash er sammenpressede plantedele og harpiks. Hash findes i klumper eller plader, og farven kan være sort, brun, rødlig eller grønlig. Skunk, som er fedtede let sammenpresset topskud, er oftest flere gange stærkere end hash og pot, og har derfor en større koncentrationen af THC.
THC'en optages i fedtvæv, og kan spores i kroppen flere uger efter sidste indtagelse. Der sker en ophobning af THC i kroppen, hvis man ryger jævnligt.

Virkning
At være påvirket kaldes at være "skæv". Jo mere indtagelse af THC, jo mere påvirket bliver man. Rusen varer fra en til fem timer og kan opleves som afspændthed og ændrede sanseindtryk, følelse af bedre kontakt med sig selv og andre. Selve rusen er dog meget afhængig af ens eget humør og forventninger, hvem man er sammen med, og hvor det foregår.

Negative konsekvenser
Ved stor ophobning af THC vil der opstå en kronisk rus, som vil gøre det svært at fastholde de ideer og mål, man har sat sig, ligesom det nedsætter koncentrationevnen og korttidshukommelsen.
Når man er kronisk eller ofte påvirket, er der fare for, at man isolerer sig socialt, og at man bliver fravalgt af dem der ikke er påvirket. Og derfor ender sammen med dem, der er også ryger hash.

Ved regelmæssig brug af cannabis bliver man mere sløv, langsom og ligeglad. Man mister initiativ og koncentration, nogle bliver nedtrykte. Man bliver dårligere til at lære og løse problemer. Mange unge med stort hashforbrug 'går i stå' i deres personlige udvikling og sociale liv.
Det kan også udløse og forværre psykoser og depressioner.
Jævnlig hashrygning skader som tobaksrygning luftveje og lunger og kan derfor også give bronkitis, 'rygerlunger' og øger risikoen for forskellige former for kræft.

Abstinenser
Der kan ved længerevarende indtagelse opstå både fysiske og psykiske abstinenser, såsom depression, irritation, søvnløshed og rastløshed. Det er ofte svært at stoppe et misbrug. Samværet og vanerne er det svært at sige farvel til, og dette kan gøre, at man starter igen, hvis man ikke får hjælp og støtte.

Lovgivning
Hash er et illegalt stof, der er underlagt loven om euforiserende stoffer.

Web: ActOn-CPHLog ind