FORÆLDRE

find mere information om de udfordringer dit barn kan møde.

Læs mere ung SSP
PROFESSIONELLE

er du i tvivl om fremgangsmåden eller lovens rammer?

Læs mere SSP Professionel
UNG

har du en problemstilling du har brug for hjælp til, eller er du i tvivl om noget?

Læs mere SSP Forældre

Hvordan underretter jeg som fagperson

Der er ingen krav til, hvordan en underretning skal udformes eller hvad den skal indeholde. Men når du underretter, er det vigtigt, at du er så konkret som muligt: Hvad har du set og hørt, hvad går din bekymring på, og hvad er din faglige vurdering af barnets trivsel?
En skriftlig underretning fra en fagperson bør indeholde følgende oplysninger, hvis du har kendskab til dem:

  • Barnets navn og cpr-nummer.
  • Øvrige relevante, faktuelle oplysninger om barnets forhold
  • Baggrund for underretningen
  • Barnets udvikling generelt: fagligt, socialt, personligt
  • Samarbejdet med forældre
  • Barnets egne udsagn, hvis de har givet anledning til bekymring.
  • Barnets trivsel, mistrivsel, bekymringsadfærd
  • Andre relevante oplysninger vedrørende barnets sociale forhold.


Den færdige underretning sendes til Center for Social Indsats på underretning@ltk.dk. Denne e-mailadresse er en såkaldt ”sikker post”-adresse og er derfor egnet til fortrolige oplysninger.

Hvis du vil læse mere om underretninger for fagpersoner, kan du læse videre på Lyngby-Taarbæks hjemmeside her.  

Web: ActOn-CPHLog ind